Kroužek kreslené animace

Kroužek kreslené animace

Page Title


Na kroužku kreslené animace se děti ve věku 10 až 15 let seznámí s touto technikou z teoretického i praktického hlediska.

Zaměříme se především na techniku digitální kreslené animace v dostupném programu Krita. Ale vyzkoušíme si i klasickou kreslenou animaci.

V rámci kroužku se děti seznamují se základy filmové řeči, principy animace a základními postupy tvorby animovaného filmu prostřednictvím výkladu, ukázek a především kratších praktických cvičení.
Součástí výuky je i ovládnutí základních postprodukčních dovedností v programu Da Vici Resolve, včetně doplnění filmu o zvukovou stopu. Během kroužku si tedy děti mohou vytvořit svůj kompletní krátký film.

Kroužek probíhá pravidelně pod vedením zkušené lektorky. Jednotlivé lekce na sebe navazují, proto je vhodná pravidelná účast.
Lekce jsou vždy jednou týdně po dobu deseti týdnů, délka jedné lekce je 135 minut. 
Veškeré technické prostředky a výtvarný materiál jsou k dispozici na místě, ale pokud mají děti vlastní technické vybavení, na které jsou zvyklé, je vhodné, pokud si ho přinesou. 

Upozorňujeme, že animace je disciplína náročná na soustředění a pozornost, animování je zábava, ale nejde o příliš akční činnost.

 
 

Výpravčí

Film vytvořený technikou digitální kreslené animace na letním animačním táboře Aeroškoly