O Aeroškole

 Aeroškola je dnes největším uceleným vzdělávacím projektem s akreditací MŠMT na poli filmového a audiovizuálního vzdělávání v ČR. Cílem tohoto rozsáhlého vzdělávacího projektu je nabídnout programy v podobě kurzů a dílen pro všechny věkové kategorie dětí a mládeže, pro dospělé a seniory, se speciálním přesahem a nabídkou individuálních dílen a metodik pro mateřské, základní a střední školy. V posledních letech se soustředí na vzdělávací kurzy pro učitele základních, středních škol a uměleckých škol. Od roku 2020 intenzivně spolupracuje na celorepublikové osvětové kampani k filmu V síti. Aeroškola je aktivním členem Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. Od roku 2014 jsou aktivity projektu převážně provozovány ve stálých pronajatých prostorách u kina Aero na Praze 3 a od roku 2018 v novém ateliéru na Praze 7.

Aeroškola se ve svých programech soustředí na rozvoj filmové a audiovizuální výchovy, svou činností se snaží naučit studenty porozumět světu audiovizuální tvorby. Seznamuje studenty s historií i současností veřejného audiovizuálního prostoru, učí nebát se technologií a umět se vyjádřit přiměřenými vyjadřovacími prostředky. Aeroškolní programy nabízejí studentům nejen možnosti tvorby filmu, ale zabývají se i percepcí a interpretací filmu. Školní i mimoškolní programy jsou připravovány s ohledem na požadavky a nároky současného vzdělávacího systému, které jsou vyjádřeny Rámcovými vzdělávacími programy pro jednotlivé typy škol. Východiskem pro tvorbu edukačních programů je především oblast Umění a kultura a obor Filmová a audiovizuální výchova, ale i další související obory (mediální, dramatická a výtvarná výchova).

Aeroškola je projekt, který funguje ve stejném rytmu jako školní rok, proto většina jejích aktivit respektuje logiku školního roku. Kurzy se vypisují na podzim a na jaře, přes léto pořádáme příměstské a pobytové tábory a intenzivní týdenní kurzy pro dospělé. Aeroškola nabízí tři základní skupiny programů: kurzy pro veřejnost, akreditované kurzy pro učitele a programy pro školy. Dále zajišťujeme doprovodný program k víkendovým projekcím pro děti v kině Aero a Biu Oko, nebo k vybraným speciálním projekcím, vytváříme k nim metodické materiály a spolupracujeme na výchovných a vzdělávacích aktivitách Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, jíž jsme členy.

Nabídka kurzů, jejich počet, frekvence a cílová skupina se každý rok upravuje v souvislosti s aktuální poptávkou o konkrétní druh volnočasové aktivity, nově se musíme také řídit vládními opatřeními v souvislosti s covid-19, které definují možnosti osobní účasti studentů v kurzech. Podstata našich programů tkví hlavně v praktické tvorbě, v živém kontaktu s lektory, práce ve skupinách a filmových štábech a výuka je závislá na speciálním vybavení. V reakci na možné dále trvající vládní opatření uvádíme, že převod našich kurzů do online prostředí není jednoduchý a u některých kurzů (obzvlášť filmových) ztrácí smysl. Na online podobě kurzů však nadále pracujeme a způsob distanční výuky rozvíjíme.

Aeroškola je také pořadatelem několika významných kulturních akcí, především filmového feastivalu pro nejmenší diváky - Malé oči a sousedské slavnosti v ulicích Biskupcova a Ambrožova v rámci festivalu Zažít město jinak.