Aeroškola se již 20 let zaměřuje na klasickou ruční kreslenou, materiálovou, ploškovou, poloploškovou a loutkovou animaci jako na svou hlavní aktivitu. Využíváme multiplánová stanoviště v našem ateliéru, nebo animaci pomocí tabletu při výjezdech na akce. Pracujeme s profesionálním programem DragonFrame. K výuce animace jsme vytvořili vlastní metodiku.