Akreditovaný kurz animované tvorby pro učitele

Akreditovaný kurz animované tvorby pro učitele

Page Title

Kurz se zaměřuje především na klasickou ruční stop motion animaci. Zahrnuje ale také dostupné techniky počítačové animace. Kurz si klade za cíl připravit především učitele výtvarné, ale i mediální a filmové a audiovizuální výchovy na teoretickou a praktickou práci s animací ve výuce a při vedení zájmových činností souvisejících s filmem. Animovaný film je skvělým prostředkem pro propojování výtvarné, filmové a mediální výchovy, spojuje moderní technologie a klasickou ruční výtvarnou tvorbu. Má u nás dlouholetou tradici.
Kurz animace nabízí učitelům vhled do současných trendů ve výuce animace. Kombinuje přednášky, praktická cvičení a ukázky ověřených vzdělávacích programů. Ukazuje animaci také jako metodu propojení klasických výtvarných technik s moderními technologiemi.
Účastník se během kurzu naučí rozpoznávat jednotlivé animační techniky, naučí se používat animační programy a technické prostředky, zejména:
Kreslená animace
Plošková animace
Pixilace
Materiálová animace
Objektová animace
Loutková animace
Základy počítačové animace
Programy Stop Motion Studio, Dragonframe, AnimatorHD, DaVinci Resolve

Účastníci zjistí, jakým způsobem se na výuku animace připravit a co všechno je k tomu potřeba za vybavení. Po absolvování kurzu bude schopen s žáky film připravit, natočit, sestříhat a ozvučit. Bude se orientovat v základních animačních principech, časování, dynamice pohybu. Bude schopen zařadit animaci do výuky výtvarné výchovy. Bude umět animaci využít pro interdisciplinární výuku. Veškerá probíraná témata budou po celou dobu zasazována do kontextu školy a práce s žáky a studenty tak, aby učitel dokázal získané zkušenosti aplikovat ve své vlastní výuce. Lektoři čerpají z několikaleté zkušenosti pedagogické práce s animovaným filmem s dětmi, žáky, studenty a dospělými v rámci školní i mimoškolní výuky.


Podrobný přehled témat výuky a jejich anotace


Současný stav filmové a audiovizuální výchovy u nás a v zahraničí

Místo a role filmu v současné škole, různé přístupy – se zaměřením na animaci. Aktuální světové i české školní i mimoškolní vzdělávací programy zaměřené na animovaný film. 

Projektování výuky animace

Příprava a plánování výuky, specifika, podmínky a úskalí výuky animovaného filmu. Ukázky realizované výuky v praxi. Interdisciplinární souvislosti. (2 vyučovací hodiny – 90 minut)

Filmová řeč v animovaném filmu
Filmová řeč v teorii a praxi. Základní prvky filmové řeči. Analýza animovaného filmu z hlediska použití filmové řeči, srovnání s filmem hraným. (2 vyučovací hodiny – 90 minut)

Filmové vyprávění
Vzájemné propojení filmového obrazu a filmového vyprávění. Struktura filmového vyprávění, storyboard, scénář. Metodické poznámky k nejčastějším problémům při pedagogické práci s animovaným filmem. (2 vyučovací hodiny – 90 minut)

Animovaný film
Základní druhy animovaného filmu. Vývoj technik a postupů. Ukázky z tvorby české a světové animace, ukázky ze školní praxe – čeho lze ve škole dosáhnout. Výtvarné aspekty animace. Animace a výtvarné umění. (2 vyučovací hodiny – 90 minut)

Přehled základních technik
Jednotlivé techniky stop motion animace a jejich využití ve škole. Klady a zápory jednotlivých technik. Ukázky a rozbory dětských prací. Propojení animačních technik s technikami výtvarnými – souvislosti. (4 vyučovací hodiny – 180 minut)

Technická omezení, alternativní řešení
Potřebné vybavení pro tvorbu animace. Hardware a software. Ideální prostředky a alternativní prostředky. Zdroje, podklady, informace. (2 vyučovací hodiny – 90 minut)

Animační etudy a tvorba animace
Ověřené metody výuky animace, animační etudy v různých technikách. Dynamika pohybu, časování, základní animační principy. Nejčastější chyby. Příprava na tvorbu filmu.  (8 vyučovacích hodin – 360 minut)

 

Cílové skupiny:

učitelé 2. stupně ZŠ: výtvarná výchova, mediální výchova, filmová a audiovizuální výchova
učitelé gymnázií: výtvarná výchova, mediální výchova, filmová a audiovizuální výchova
učitelé ZUŠ a SUŠ: výtvarné obory
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů