Akreditovaný kurz animace pro učitele

Akreditovaný kurz animace pro učitele

Page Title

 Kurz se odehrává v ateliéru Studia Scala v Brně: Moravské náměstí 127/3, Brno

Aeroškola a Studio Scala nabízí akreditovaný vzdělávací kurz pro učitele a edukátory zaměřený na animovanou tvorbu, který ukazuje animaci jako metodu propojující klasické výtvarné techniky s moderními technologiemi. Účastníci se během kurzu naučí rozpoznávat jednotlivé animační techniky, seznámí se s vhodným a dostupným technickým vybavením, programy pro animaci a postprodukci, zároveň získají vhled do současných trendů v animaci formou kombinace přednášky, praktických cvičení a ukázek ověřených vzdělávacích postupů. Kurz povedou Martina Chaloupková, Theodora Pfeffermannová a František Topinka.

Akreditovaný kurz od MŠMT se zaměřuje především na klasickou ruční stop motion animaci a její propojení s digitálními nástroji. Klade si za cíl připravit především učitele výtvarné, ale i mediální, či filmové a audiovizuální výchovy na teoretickou a praktickou práci s animací ve výuce nebo při vedení zájmových činností souvisejících s audiovizí.

Animovaný film je skvělým prostředkem pro propojování výtvarné, filmové a mediální výchovy, spojuje moderní technologie a klasickou ruční výtvarnou tvorbu. Má u nás dlouholetou tradici.

Tento kurz nabízí účastníkům vhled do současných trendů ve výuce animace. Kombinuje přednášky, praktická cvičení a ukázky ověřených vzdělávacích programů. Ukazuje animaci také jako metodu propojení klasických výtvarných technik s moderními technologiemi.


Účastník se během kurzu naučí rozpoznávat jednotlivé animační techniky, seznámí se s vhodným technickým vybavením, programy pro animaci a postprodukci, zejména:


Plošková a poloplošková animace

Materiálová animace

Objektová animace

Loutková animace

Programy Stop Motion Studio, Dragonframe, DaVinci Resolve, CapCut


Účastníci zjistí, jakým způsobem se na výuku animace připravit a co všechno je k tomu potřeba za vybavení. Po absolvování kurzu budou schopni s žáky film připravit, natočit, sestříhat a ozvučit. Dokážou se orientovat v základních animačních principech, časování, dynamice pohybu. Budou schopni zařadit animaci do výuky. Veškerá probíraná témata budou po celou dobu zasazena do kontextu školy, práce s žáky a studenty tak, aby pedagog dokázal získané zkušenosti aplikovat ve své vlastní výuce.

Edukátoři kurzu čerpají z vlastní několikaleté zkušenosti pedagogické práce s animovaným filmem pro děti, žáky, studenty a dospělé v rámci školní i mimoškolní výuky.

Cílové skupiny:

učitelé 2. stupně ZŠ: výtvarná výchova, mediální výchova, filmová a audiovizuální výchova
učitelé gymnázií: výtvarná výchova, mediální výchova, filmová a audiovizuální výchova
učitelé ZUŠ a SUŠ: výtvarné obory
učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů