VIDEOGRAPHY - video a vizuální komunikace

VIDEOGRAPHY - video a vizuální komunikace

Page Title

Tvoříš videa nebo krátké art filmy? Jak zaujmout v záplavě videí na sítích? Chceš si rozšířit znalosti a obohatit svůj proces tvorby s důrazem na estetiku obrazu v kontextu současných médií? Na podzim se kurz zaměří na FASHION VIDEO.


Kurz Videa a vizuální komunikace nabídne komplexní pohled na tvorbu audio-vizuálního díla v současném kontextu, který klade důraz na multidisciplinaritu. Budeme řešit obraz nejen obsahově, jak vizuálně zaujmout v záplavě videí na sítích, ale rozšíříme jej i o grafické zpracování a koncepční uvažování nad projektem. Nedílnou součástí bude i komunikace a projektový management. Kurz zakončíme nahlédnutím do oblasti sebeprezentace a distribuce videa.

Kurz je určen pro mírně pokročilé až pokročilé videotvůrce. Součástí lekcí bude vedle teoretické a inspirační části i praktické zpracování materiálu v závislosti na zkušenosti studentů, jako například zpracování dosavadního materiálu do uceleného showreelu nebo vytvoření zcela nového krátkého videa (hudební videoklip, fashion video, trailer divadelní hry).


Přibližný rozvrh lekcí:
01 - INTRO (7. 10.)
představení lektora a účastníků, “mis-en-scene” a percepce vizuální informace

02 - EMOCE BARVY
(14. 10.)
Psychologie a interpretace barev, color wheel vašeho filmu

03 - SVĚTLO A SET DESIGN
(21. 10.)
Světelné zdroje, kreativita ve svícení a uspořádání scény

04 - SÍLA OBSAHU
(28. 10.)
Obsah a kontext díla, interpretace obrazu publikem

05 - STŘIH A DRAMATURGIE
(4. 11.)
Střihová skladba a dramaturgie

06 - PRE-PRODUKCE
(11. 11.) Praxe
Storyboard, komunikace a příprava natáčení

07 - REALIZACE
(16. 11./17 .11. nebo 23. 11./24. 11.) Praxe - termín mimo pondělí
Natáčení a realizace připraveného konceptu

08 - POSTPRODUKCE
(18. 11.) Praxe

09 - POSTPRODUKCE
(25. 11.) Praxe

10 - POSTPRODUKCE
(9. 12.) Praxe

11 - VIZUÁLNÍ IDENTITA A PROPAGACE
(16. 12.)
Vizuální styl, propagace na sociálních sítích a prezentace vzniklého videa

Náramek

video propagující šperk Kristýny Malované vytvořila Liliana Musilová na kurzu Vidography, na jaře 2024
(odkaz na instagram)