VIDEOGRAPHY - video a vizuální komunikace

VIDEOGRAPHY - video a vizuální komunikace

Page Title

Tvoříš videa nebo krátké art filmy? Jak zaujmout v záplavě videí na sítích? Chceš si rozšířit znalosti a obohatit svůj proces tvorby s důrazem na estetiku obrazu v kontextu současných médií?


Kurz Videa a vizuální komunikace nabídne komplexní pohled na tvorbu audio-vizuálního díla v současném kontextu, který klade důraz na multidisciplinaritu. Budeme řešit obraz nejen obsahově, jak vizuálně zaujmout v záplavě videí na sítích, ale rozšíříme jej i o grafické zpracování a koncepční uvažování nad projektem. Nedílnou součástí bude i komunikace a projektový management. Kurz zakončíme nahlédnutím do oblasti sebeprezentace a distribuce videa.

Kurz je určen pro mírně pokročilé až pokročilé videotvůrce. Součástí lekcí bude vedle teoretické a inspirační části i praktické zpracování materiálu v závislosti na zkušenosti studentů, jako například zpracování dosavadního materiálu do uceleného showreelu nebo vytvoření zcela nového krátkého videa (hudební videoklip, fashion video, trailer divadelní hry).


Přibližný rozvrh lekcí:

01. INTRO - představení lektora, ukázka práce a představení účastníků

02. KONCEPT A PSYCHOLOGIE - psychologie barev a dalších prvků audio-vizuálního obrazu, kontext díla a záměr projektu, vnímání díla publikem na sociálních a jiných platformách nebo
v prostorové instalaci

03. PROJEKT A ČAS - efektivní uspořádání video projektu, time management, týmová práce a komunikace

04. PRE-PRODUKCE - storyboard, příprava natáčení, výzvy v rámci omezených možností a jejich kreativní řešení

05. HLAVNÍ ROLE - práce s herci a neherci, modelkami a hudebními interprety jako hlavními postavami krátkých video formátů, jejich styling a prostředí

06. NATÁČENÍ A SVĚTLO - kamera a přístupy ve způsobu snímání, kreativní osvětlení scény a výběr vybavení

07. VE STŘIŽNĚ - dramaturgie a druhy střihu, barva, zvuk

08. VIZUÁLNÍ IDENTITA
- koncepční uvažování, grafika ve videu a doplňující formáty projektu (plakát filmu, CD cover, merch) nebo grafika online komunikace

09. PROPAGACE A DISTRIBUCE - výstižný popis projektu, kde a jak propagovat hotový projekt, sociální sítě, filmové festivaly a přihlašovací platformy

10. SHOWREEL A OSOBNÍ PREZENTACE - showreel, sebeprezentace, osobní web, kdo jsem a na co se nejvíc zaměřuji nebo se chci v budoucnu zaměřit a co pro to udělat

(součástí lekcí budou i praktické mini-projekty například zpracování dosavadního materiálu do uceleného showreelu nebo vytvoření zcela nového krátkého videa)