Akreditovaný kurz Vjingu a videomappingu pro učitele

Akreditovaný kurz Vjingu a videomappingu pro učitele

Page Title

   zpět na výběr kurzů
   VJing je vizuální disciplína známá hlavně z klubů a koncertů. Postupy a principy VJingu se ale využívají i v uměleckých audiovizuálních instalacích, v divadle a také ve škole. Nejrůznější aplikace, programy a nástroje VJingu nabízí širokou škálu uplatnění v rámci výuky uměleckých oborů ve školním i mimoškolního vzdělávání. VJing může propojovat výtvarnou, filmovou i hudební výchovu. Postupy živé animace kombinují animační, počítačové a vyprávěcí dovednosti. Videomapping umožňuje kombinovat výtvarná, filmová, hudební a počítačová díla v jedinečnou audiovizuální performance v daném konkrétním místě a prostoru.

   Cílem kurzu je seznámit učitele se základními postupy tohoto oboru, vybavením a softwarem, tak, aby učitel byl schopen využít těchto postupů ve své výuces ohledem na daný předmět a cíl. VJing a videomapping jsou moderní způsoby kreativní práce s audiovizuálními obsahy. Učitelům přinesou nové možnosti práce s videem a animací ve výuce. Postupy VJingu uplatní také v mezioborových projektech ve spolupráci s učiteli dramatického nebo hudebního oboru při přípravě multimediálních vystoupení a prezentací.


   Obsah lekcí (orientační):

   1. den: 8 vyučovacích hodin + prostor na otázky, debatu
   9.00 – 10.30 Základní pojmy a definice
   10.45 – 12.15 Základní technické vybavení.
   13.15 – 14.45 Tvorba obsahu – natáčení a úprava videoobsahu pro projekce.
   15.00 – 16.30 Práce s VJingovými softwary
   16.30 – 17.15 prostor na otázky, doplnění, debatu

   2. den: 8 vyučovacích hodin
   9.00 – 10.30 Příprava projektu, projekce.
   10.45 – 12.15 Živá animace s iPadem.
   13.15 – 14.45 Synchronizace videoprojekce s hudbou a zvukem.
   15.00 – 16.30 Návrhy využití ve výuce