Kurz Vjingu a videomappingu s Lindou Arbanovou

Kurz Vjingu a videomappingu s Lindou Arbanovou

Page Title

   VJing je vizuální disciplína známá hlavně z klubů a koncertů. Postupy a principy VJingu se ale využívají i v uměleckých audiovizuálních instalacích, v divadle a v nejrůznějších formách komerčních a uměleckých prezentací. V tomto kurzu se budeme zabývat jednak technickou stránkou videoprojekcí, ale také obsahovou – co, proč a jak chcete promítat.

   Existuje velké množství nejrůznějších programů, které lze pro videoprojekce využít, my se zaměříme konkrétně na program ResolumeArena, který patří k těm nejvíce využívaným. Seznámíme se také s aplikací TagTool.

   Kurz je určen pro začátečníky bez zkušeností s programem RA, pro tvůrce videí, výtvarníky, muzikanty, a všechny, kteří mohou ve své tvorbě využít pokročilých možností videoprojekce a jejího mapování. Budeme se bavit o tom, jaké vybavení potřebujeme a jak případně improvizovat. Co, kam a proč můžeme a chceme vlastně promítat. Jaké jsou možnosti přípravy promítaného obsahu. Jak co nejlépe využít prostoru, ve kterém se akce koná. Jak se na akci připravit, na co nezapomenout, co si pohlídat a zajistit předem. Probereme vaše individuální záměry a potřeby a pokusíme se najít nejlepší řešení pro vaše projekty.

   Obsah jednotlivých lekcí:

   1.    Seznámení s oborem, kontext, vývoj, různé druhy, využití, software a hardware, program ResolumeArena (RA)
   2.    RA – workflow, práce s klipy, vrstvami, skupinami
   3.    RA – mixování, přechody, efekty, další nastavení
   4.    Obsah – příprava videí, různé interní a externí zdroje, generovaný obsah

   Víkendový workshop 9 - 10. 11.
       A - synchronizace s hudbou, interní a externí zdroje signálu
       RA – nastavení výstupu, základy mappingu, kombinování více výstupů
       Programování a příprava celé shows ohledem na prostor, podmínky a účel.
       Lekce věnovaná dalším možnostem, otázkám, prostor pro individuální řešení

   17. 11. živá performance na DJské vystoupení v Acid Coffee