Kurz filmové dramaturgie a postprodukce

Kurz filmové dramaturgie a postprodukce

Co dělá úspěšný film úspěšným?

Jakými pravidly se řídí filmoví tvůrci, aby si diváci jejich dílo oblíbili, zapamatovali a vzbudilo v nich emoce? Nahlédněte do kuchařky filmových tvůrců Hollywoodu a odhalte principy, kterými se řídí jejich příběhy.

Kurz bude hlavně teoretický, prokládaný ukázkami z filmů. Součástí kurzu mohou být i rozbory vlastní tvorby účastníků, pokud o takový rozbor a konzultaci projeví zájem a budou ochotní jít s kůží na trh.

Kurz filmové dramaturgie bude zaměřený více na dramaturgii amerického filmu. Výroba filmů v Hollywoodu je více podřízena ustáleným „továrním“ principům, kdy je přesně dané, co se má v jaké minutě filmu stát, v jakých intervalech se mají cyklit motivy a podobně.


        Pro koho je kurz určen?

        • Kurz může být přínosný pro amatérského či nezávislého filmaře, případně scenáristu. Píšete-li si do šuplíku, nebo si slibujete, že byste své dílo v budoucnu mohli někde nabídnout, kurz vám může pomoci lépe strukturovat své dílo, udělat ho funkčnější, zajímavější, divácky atraktivně.

        • Jelikož se jedná o principy, které se dají využít i při psaní prózy, nemusíte být nutně aspirující a praktikující filmaři.

        • Hlásíte-li se na filmovou školu na režii nebo scenáristiku, můžete v průběhu kurzu lépe vypilovat své přijímačkové práce.

        • Jste-li filmoví nadšenci, můžete v průběhu kurzu nahlédnout do „kuchařky“ filmového příběhu. Divák pak sleduje film z jiné perspektivy, když ví, proč se co děje, jak je příběh budován a že vše, co se stane nebo objeví, má nějaký záměr. A to nejenom pro příběh, ale třeba i pro vedení divákovy pozornosti, tvoření očekávání a podobně.

        • Kurz je také vhodným rozšířením pro všechny absolventy našich praktických filmových kurzů, i těch, které se specializují na dílčí aspekty filmové tvorby (kamera, herectví).


        Letos se, krom analýz a teoretických výkladů, zaměříme i na praktická cvičení, při nichž si zásady dramaturgie a střihové skladby zkusíme aplikovat na připravený materiál.