Filmový kurz pro děti (neděle)

Filmový kurz pro děti (neděle)

Page Title

Kurz pro děti ve věku 9 – 15 let cílí na osvojení základů filmového herectví, seznámení se s filmovými žánry a praktickou tvorbu krátkých autorských filmů (psaní scénáře, příprava rolí a lokací, seznámení s amatérskou video-technikou, natáčení, postprodukce). Podstatnou částí kurzu je také náhled do filmové řeči pomocí ukázek z významných děl filmové historie. Vše probíhá hravou a zábavnou formou v příjmené atmosféře. Lektoři kurzu, Aleš a František, mají dlouholeté zkušenosti z filmového tábora Aertěk a minulých kurzů. natáčení probíhá obvykle ve dvou štábech pod vedením jednotlivých lektorů.