Dokumentární soboty v Aeroškole

Dokumentární soboty v Aeroškole

Page Title

Zkus si natočit svůj první dokumentární film!


V průběhu kurzu budou účastníci poznávat krásu dokumentárního filmu. Lekce budou rozdělené na praktickou a teoretickou část a vždy budou tematicky zaměřené na určitý dokumentární žánr. V průběhu každé lekce studenti natočí krátký dokument a od začátku do konce kurzu můžou také točit i samostatně doma svůj velký dokumentární film – Portrét blízkého člověka, který budou průběžně konzultovat s lektory.
Doporučujeme účastníkům, aby si přinesli i vlastní techniku (foťák, mobil, notebook), aby se učili pracovat se svými vlastními nástroji, ale mohou také samozřejmě využívat techniku z Aeroškoly.

V případě otázek k obsahu kurzu a k využívané technice, prosím kontaktujte lektory – 774807671, viktoria.dz@gmail.com

8.10  – Co je to dokumentární film? Žánr a  prostor v dokumentárním filmu.
Přednáška o způsobu natáčení a žánrech dokumentárního filmu
Téma natáčení – dokument o krajině nebo o určitém městském prostoru, budeme točit v exteriérech Prahy, soustředíme se na zachycení audiovizuální atmosféry určitého konkrétního prostředí podle výběru studentů (nádraží, park, staré město, přístav v Praze, opuštěný dům)
Studenti budou mít čas do 14.30 na natáčení, potom následuje střih filmu přímo v Aeroškole, na závěr si pustíme hotové etudy.

22. 10 – protagonista dokumentárního filmu
Přednáška o protagonistech dokumentárního filmu a o manipulaci s fakty.
Téma – anketa, reportáž. Natoč krátkou anketu nebo reportáž mezi náhodnými respondenty na určité téma, událost, která tě zajímá.
Studenti budou mít čas do 14.30 na natáčení, potom následuje střih filmu přímo v Aeroškole, na závěr si pustíme hotové etudy.

26. 11.  – zaznamenaní určité akce v dokumentárním filmu
Přednáška o autenticitě a fikci v dokumentárním filmu.
Téma – postup práce. Natoč jednoduchý, autentický nebo stylizovaný postup práce na téma, které si sám zvolíš.
Studenti budou mít čas do 14.30 na natáčení, potom následuje střih filmu přímo v Aeroškole, na závěr si pustíme hotové etudy .

10. 12. – intimní portrét blízkého člověka, nebo osobnosti, která mně zaujala
Přednáška o psychologii, autentických emocích a o tom, jak točit intimní portrét.
Studenti donesou svůj materiál, který točili se svým vybraným protagonistou průběžně celý měsíc doma v průběhu celého kurzu a budou ho stříhat.
Na závěr proběhne projekce a diskuse o všech hotových dílech, které vznikly během celého kurzu.